อนุทิน 105278 - สยามรัฐ

ผู้นำเสนอ วรวิไล สมบัติมูลวงค์ ชื่อเรื่อง การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์บนพื้นที่สูง ข้อดี ทำให้ทราบปัญหาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และแนวทางในการอนุรักษ์ให้ยั้งยืน

    ทำให้ทราบแนวทางในการพัฒนาพื้นที่สูง

ข้อเสีย การอธิบายยังไม่ต่อเนื่องกับเนื้อหา ข้อเสนอแนะ การนำเสนอถ้าต่อเนื่องกับเนื้อหาก็จะดียิ่งขึ้น สรุปการประเมิน อยุ่ในระดับ ปานกลาง

เขียน 11 Mar 2012 @ 10:15 ()


ความเห็น (0)