อนุทิน 105261 - ครูบาบินก้าว

ผู้ที่พัฒนาจิตให้มีสัมมาทิฐิในจิต ที่ถูกตรงแท้ ก็จะพบว่า ตนเอง เริ่มมีสัมมาปัญญาพิจารณาพบด้วยตนเองว่า ในโลกของทุนนิยม อันเป็นผลมาจาก การศึกษาของระบอบทุนนิยม ที่ตนและมนุษยชนอยู่อาศัยมานาน นี้ โดยแท้จริง จะมีความเหี้ยมโหด ร้ายลึก

ไม่ว่า จะเป็นการบริหารจัดการเพื่อการใด ต่างก็จะมีการสร้างวงโคจรทางความคิด คำพพูด การกระทำ เพื่อให้ผูัหลงในค่ายกลจากผลที่ได้รับการศึกษายอมรับ จำนน หลงติด หรือ อาจกล่าวได้ว่า มอมเมา ซุกซ่อนการมุ่งเอารัดเอาเปรียบ ทั้ง สิ้น . . . ผู้สัมมาทิฐิ จักค่อย ๆ ก้าวพ้นและมองหาทางออก

เขียน 10 Mar 2012 @ 21:34 ()


ความเห็น (0)