อนุทิน 105241 - โสภณ เปียสนิท

วันศุกร์ที่7มีค.2555

เช้าไปเขต4 งานปัจฉิมนิเทศ คณะบริหารธุรกิจ

มีอาจารย์ สุรวัฒน์ ชมภูพงษ์ อาชีพวิทยากร

มาเป็นคนพูด ดีมาก

พูดแล้วเก็บเงินถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาทุกปี

แล้วทานอาหารเที่ยงร่วมกันที่ร้านอยู่เย็น ริมทะเล

เคยพาอ.ขจิตมาทานที่นี่เมื่อสองปีก่อน

เขียน 09 Mar 2012 @ 20:41 ()


ความเห็น (0)