อนุทิน 105225 - ปุยฝ้าย

5. เมื่อคืนได้ยินนักข่าวช่องหนึ่งเรียกบริบทภาพรวมของอาเซียนคือ "ประชาคมอาเซียน" ว่า "ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน" อีกแล้ว ขออธิบายว่า ประชาคมอาเซียน (ASEAN Community) ที่เรากำลังจะก้าวไปสู่ในปี 2558 นี้แบ่งประกอบด้วย 3 ด้านนะคะ คือ ด้านการเมืองและความมั่นคง (ASEAN Political and Security Community-APSC) ด้านเศรษฐกิจ (ASEAN Economic Community - AEC) และด้านสังคมและวัฒนธรรม (ASEAN Socio-cultural Community - ASCC) ขณะนี้เรากำลังก้าวสู่การเป็น "ประชาคมอาเซียน หรือ ASEAN Community" ค่ะ ส่วน AEC นั้นเป็นเพียงด้านเดียวของประชาคมอาเซียน เพราะฉะนั้น ต้องเลือกว่า บริบทที่กำลังพูดถึงอยู่นั้นเกี่ยวกับภาพรวม หรือเจาะเฉพาะด้านเศรษฐกิจนะคะ
เขียน 09 Mar 2012 @ 07:57 ()


ความเห็น (0)