อนุทิน 105223 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

บางครั้งมีคนถามว่า การสร้างกระบวนการเรียนรู้ที่ต้องอดทนใช้วิธีการที่ประณีตนั้น จะได้ผลอย่างไร? คำถามนี้ตอบยากครับ การเปลี่ยนแปลงเป็นผลลัพธ์ที่แปรค่ายากและเจืออคติอย่างที่สุด แต่ด้วยความเชื่อที่ว่า "ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในใจตน ใคร่ครวญด้วยสติของตนและก่อเกิดปัญญา คือ ความเห็นที่ถูกต้องในการทำการงานและดำเนินชีวิตได้ในที่สุด"

เขียน 09 Mar 2012 @ 06:07 () แก้ไข 09 Mar 2012 @ 16:53, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

กำลังใช้วิชานี้ครับ สร้างกระบวนการเรียนรู้

คนที่นี่พร้อมที่จะเรียนรู้ อนาคตอาจจะขอให้พี่กลับมาเที่ยวที่นี่บ้างนะครับ