อนุทิน 105216 - paque

paque
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

วันนี้ที่ 8 มีนาคม 2555 วันสตรีสากล และที่หาดใหญ่ฝนกำลังตกต้อนรับหลังจากวันสำคัญทางศาสนาผ่านไป วันที่เริ่มทำงานใหม่อีกครั้งหลังจากได้หยุดงานในวันสำคัญทางศาสนาพุทธคือ วันมาฆะ หลังจากนี้ไปก็จะเข้าวันวิสาขะ อีกหลังจากนั้นก็จะเข้าพรรษา ซึ่งพระท่านต้องจำวัดต่อไปอีก 3 เดือนหลังจากนั้นก็ออกพรรษาแล้วเวียนมาพบวันมาฆะอีกเป็นวัฏฏะ ตามที่ได้ว่าไว้ว่า อริยสัจสี่ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ มรรค แล้วมาจาก ไตรลักษณ์ ต้องตามด้วย ไตรสิกขา เพื่อบรรลุอริยสัจสี่ จริง ๆ

เขียน 08 Mar 2012 @ 18:47 ()


ความเห็น (0)