อนุทิน 10521 - กวิน

  ติดต่อ

ดวงอาทิตย์/ดวงตาวัน คือ ดวงตาของเวลากลางวัน  ดวงตาวัน ทำเกิดแสงสว่างและทำให้เรามองเห็นสรรพสิ่งบนโลกนี้ แต่ทว่าการมองเห็นสรรพสิ่งบนโลกนี้กลับเป็นเพียงการมองเห็นด้วย ตาเนื้อ

อรรถ แห่ง หนังสือ ทวาร 6 ศาสตร์แห่งการรู้ทันตนเอง ของ ทพ.สม สุจิรา  เขียนเอาไว้ว่า "บางสิ่งที่ตาเราเห็น แต่หากเราสัมผัสสิ่งที่เราเห็นไม่ได้ เราก็ย่อมไม่เชื่อว่าสิ่งนั้นมีอยู่จริง (เป็นเพียงภาพนิมิต) ในทางกลับกัน บางสิ่งที่ตาเรามองไม่เห็น  หากเราสัมผัสได้ เช่นสายลม เราก็เชื่อว่า สิ่งนั้นมีอยู่จริง ฉะนั้นเราจะเชื่อ ถือ ประสาทสัมผัสของเราได้อย่างสนิทใจกระนั้นหรือ??"

ข้าพเจ้าย่อสั้นๆ ว่า "การมองด้วยตาเนื้อ นั้น สิ่งที่เห็นอาจไม่จริง สิ่งที่จริงอาจไม่เห็น"

สิ่งที่จะทำให้เรารู้เห็นความเป็นไปในโลกด้วยความเที่ยงแท้ ก็คือ ธรรมาทิตย์ (แสงสว่างแห่งพระธรรม) อันจะทำให้เกิดแสงสว่างทางปัญญามองเห็นโลกอย่างรู้เท่าทัน เมื่อ ธรรมาทิตย์ อรุโณทัยในจิตใจ ยามนั้น เราย่อมได้ ดวงตาเห็นธรรม  

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)