อนุทิน #105196

เสียเวลา ณ ปัจจุบันให้กับบางอย่างเพื่อบางอย่างในอนาคต แต่อย่าลืมคุณค่าบางอย่าง ณ ปัจจุบันไปด้วยเช่นกัน

เขียน:

ความเห็น (0)