อนุทิน 105196 - จารุวัจน์ شافعى

เสียเวลา ณ ปัจจุบันให้กับบางอย่างเพื่อบางอย่างในอนาคต แต่อย่าลืมคุณค่าบางอย่าง ณ ปัจจุบันไปด้วยเช่นกัน

เขียน 08 Mar 2012 @ 08:29 ()


ความเห็น (0)