อนุทิน 10516 - ยูมิ

ยูมิ

ความชั่วแม้น้อยนิดอย่าหลงผิดคิดกระทำ

ความดีจงจดจำเพียรกระทำตามใจตน

เขียน 09 Jun 2008 @ 10:45 ()


ความเห็น (0)