อนุทิน 105142 - roongrut

  ติดต่อ

มีการประชุมคณะกรรมการtruama center โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ประเด็นเพิ่มเติม คือการประกาศFast track HI  และจะมีการประชุมกับเครือข่ายโรงพยาบาลชุมชน ทั้ง 16 แห่ง อีก 1 เดือนต่อไปหลังประกาศใช้  รวมทั้งplan ทำประชุมวิชาการและConference ทั้งจังหวัดทุก 3 เดือน

 

  เขียน:  

ความเห็น (0)