อนุทิน #105103

เป็นวันเหนือวันไหนใจดวงหนึ่ง

เป็นวันซึ่งดอกไม้ได้แต้มสี

เป็นวันซึ้งถึงรสบทกวี

เสียงดนตรีซาบซ่านหวานจับใจ

เขียน:

ความเห็น (0)