อนุทิน 105038 - [ SD - SPT_SBT ]

แตงกว่าที่ปลูก วันที่ 9 ก.พ. 55 แตกตาดอกแล้ว

วันนี้เพาะเมล็ดพันธุ์

Carrot 'Atomic Red' 100 เมล็ด

Carrot 'Cosmic Purple' 100 เมล็ด

Carrot 'Tendersweet' 100 เมล็ด

baby carrot 100 เมล็ด

Mustard 'Red Giant' 25 เมล็ด

Mustard 'Southern Giant Curled' 25 เมล็ด

'Brandywine Black' 20 เมล็ด

Artichoke 'Green Globe' 10 เมล็ด

ปลูกไว้เก็บ ปัญหาพิเศษ ตอน ปี 3

เขียน 01 Mar 2012 @ 14:53 ()


ความเห็น (0)