อนุทิน 105003 - ศรีกรม

  • วันนี้ลูกสาวขับรถมาส่ง อากาศกำลังสบาย ถนนยังรถติดเช่นเดิม
  • เวลา ๑๐.๐๐ น. ผอ.สำนักป้องปรามฯ กรมทรัพย์สินทางปัญญา และคณะ เข้าร่วมประชุมหารือกรอบแนวทางในการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสองหน่วยงาน
  • เจ้าหน้าที่จากบรนิษัทยิบอินซอย มาแนะนำและเข้าร่วมปฏิบัติงาน ณ สำนักงาน

  • คติ...อย่าลืมตัวท่านเอง แม้คนอื่นทั้งโลกจะลืมท่านไปแล้ว...

เขียน 29 Feb 2012 @ 13:21 ()


ความเห็น (0)