อนุทิน 105001 - maya

maya
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

เข้าฟังการนำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ นศ.หลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพชุมชน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น รุ่นที่ 1 - 2 วันที่ 29 กพ.และ 1 มค. 2555 นำเสนอความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ วันที่ 2 มีนาคม 2555 ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารเวชวิชาคาร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เขียน 29 Feb 2012 @ 13:05 ()


ความเห็น (0)