อนุทิน 105000 - ทิมดาบ

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=53

เขียน 29 Feb 2012 @ 13:00 ()


ความเห็น (0)