อนุทิน 105000 - ทิมดาบ

  ติดต่อ

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=53

  เขียน:  

ความเห็น (0)