อนุทิน #105000

วิเคราะห์ลักษณะอุปนิสัยของคนไทยที่เป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ http://www.pattanakit.net/index.php?lay=show&ac=article&Ntype=53

เขียน:

ความเห็น (0)