อนุทิน 104963 - ธรรมทิพย์

  ติดต่อ

  • วันนี้ที่โรงเรียนประชุมผู้ปกครอง...
    ฉันสัมผัสถึงคนมีเงินที่ปกป้องลูกโดยไม่คำนึงถึงระเบียบวินัยของโรงเรียน
    กิริยาเช่นนี้ฉันไม่เคยพบก็ได้พบ...เพราะพ่อแม่เป็นเช่นนี้จึงไม่แปลกที่
    "ลูกไม้หล่นไม่ไกลต้น" 
  • พ่อแม่ที่ไร้วินัยจะเลี้ยงลูกให้มีคุณภาพได้อย่างไร ?


                                                      ธรรมทิพย์

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)