อนุทิน 104962 - เพชรน้อย

ประชุม 5 ส . นำเสนอหัวข้อการประเมินผล สืบจากแบบเดิมที่โนนไทยยังไม่ครอบคลุม และดูไม่ทันสมัย กลายเป็นเด็กใหม่ในวงการทีี่นี่ ไปเลย "เก่าที่อื่น แต่ใหม่ที่นี่"

เขียน 27 Feb 2012 @ 19:55 ()


ความเห็น (0)