อนุทิน 104960 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๓๕๖ |

บันทึกการเรียนรู้ ๕ วัน มีทั้งเรื่องที่เป็นทางบวก และทางลบ ในสายตาของเด็ก

แต่สิ่งที่ตรงกัน สอดคล้องกันในความรู้สึกของพวกเขาก็คือ

เมื่อนักเรียนมาไหว้และสวัสดีเขา พร้อมกับกล่าวว่า "สวัสดีค่ะ คุณครู"

หัวใจพองกันทุกคน เพราะพวกเขาไม่เคยได้ตระหนักถึงหน้าที่อันยิ่งใหญ่ของเขาเลย เมื่ออยู่มหาวิทยาลัย ประพฤติ ปฏิบัติตามกระแสหลักของสังคมที่ไม่ดี

เป็นเรื่องที่น่ายินดียิ่งที่คำสอนของผมก่อนลงโรงเรียน ตรงกับเหตุการณ์ที่เขาประสบจริง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย การวางตัว มารยาท ล้วนแต่ทำให้เขาได้รับคำชมกลับมา

ผมไม่ได้ให้เขามาศรัทธาผม แต่สิ่งที่เขาได้สัมผัสย่อมทำให้หลายคนเกิดความรู้สึกเช่นกัน

ผมเพียงแต่ทำหน้าที่ของตัวเองเท่านั้น

เขียน 27 Feb 2012 @ 16:25 () แก้ไข 27 Feb 2012 @ 16:26, ()


ความเห็น (0)