อนุทิน 104953 - Sila Phu-Chaya

  ติดต่อ

ที่สุดของศีลคือเจตนางดเว้น ที่สุดของสมาธิคืออัปปนาสมาธิ ที่สุดของปัญญาคือการเห็นไตรลักษณ์

              ธรรมะยามเช้าจากธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อปราโมทย์ ปาโมชโช

ระลึกถึงถ้อยคำดังกล่าวแล้ว ทำให่ไม่ย่นย่อท้อ

  เขียน:  

ความเห็น (0)