อนุทิน 104950 - ธิ

ธิ
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ
 • รับนัดพี่นาประชุม Core team ประเทศ  เพื่อช่องปากเด็กเล็ก ๑๕ - ๑๖ มีนาคม ๕๕  นครปฐม
 • KPI template งาน Routine คป.สอ.ตัวที่ ๔๔, ๔๖ ช่องปาก  เสร็จ
 • KPI template งาน ยุทธศาสตร์ คป.สอ.ตัวที่ ๒๙ R2R  เสร็จ
 • งานค้าง  เขียนโครงการเฝ้าระวังสุขภาพช่องปากโดยองค์กรชุมชน อำเภอสระใคร
 • วิเคราะห์  ออกติดตามวงโสเหล่  โครงการพัฒนาสุขภาวะจากรากฐานของชุมชน  ๔  หมู่บ้าน  พลายงามก้าวหน้าสุด  เริ่ม Intervention  ทีมประเมินผลหมู่บ้านรายงานการรณรงค์ทำความสะอาดและแก้ไขร่องระบายอุดตัน  พี่ปุ๊  นักวิชาการเกษตรเตรียมเพิ่มพูนความรู้ลดต้นทุนทำนา  และทำเกษตรปลอดภัย  ทีมสุขภาพตรวจเลือดเพิ่ม  ตามที่สมัครใจจะมาลงชื่อ  จากเดิมตรวจแค่  ๓๑  คน  ผลเลือดปกติจากสารตกค้างเพียง  ๑  คน  ปลอดภัย  ๔  คน  เสี่ยง  ๑๘  คน  ผิดปกติ  ๘  คน
 • คุณน้องชุติกาญจน์  เตรียมทำเป็นปัญหาการวิจัย R2R  รพ.สต.คอกช้าง
 • บ้านไชยา  ร่วมเลือกกิจกรรมจัดสภาพแวดล้อมป้องกันไข้เลือดออกทุกสัปดาห์  อีก  ๑  เดือน  ทั้งทีมวิจัยไทบ้านและทีมพี่เลี้ยง  นัดคืนข้อมูล  เล่าความคืบหน้าให้ชาวบ้านด้วยกันฟัง
 • บ้านหนองบัวเงิน  ร่วมวงโสเหล่เลือกกิจกรรมรณรงค์ลดความเร็วการขับรถผ่านถนนเส้นกลางหมู่บ้าน  ผู้ใหญ่บ้าน  ทีมผู้นำเข้มแข็ง  ทีมประเมินผลชาวบ้านยังไม่ชัดวิธีเก็บข้อมูล  ต้องตามทีมพี่เลี้ยงคุยกันก่อน 
 • บ้านหมากหุ่ง  ครูมาเป็นทีมทั้งโรงเรียนประถมและเด็กเล็ก  พัฒนาชุมชนย้ายมาใหม่สนใจติดตาม  เสริมพลังการประสาน  เตรียมชุมชน  คืนข้อมูลการวินิจฉัยชุมชนแบบมีส่วนร่วม  ทีมวิจัยไทบ้านเดิมมีภารกิจงานประจำเพิ่ม  ผู้นำ  ผู้ใหญ่บ้านให้ความสำคัญเห็นความเชื่อมโยงเรื่องราวการพัฒนาคุณภาพชีวิต  เราเองต้องเสริมพลังทีมพี่เลี้ยง รพ.สต.และรพ.สระใครให้เห็นความสำคัญของการเตรียมชุมชน  และวิธีคิดในการก้าวทีละก้าว  กินข้าวทีละคำ  หนทางพิสูจน์ม้า  กาลเวลาพิสูจน์คน  กรุงโรมไม่ได้สร้างเสร็จในวันเดียว  ไม่มีใครชอบ...แก้ผ้าเอาหน้ารอด  สุกเอาเผากิน  พอ...เดี๋ยวจิตตก 
 • บทบาทผู้จัดการโครงการ  Facilitator  เดือนมีนาคมต้องเชิญทีมพี่เลี้ยงมาเข้าวงแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สุนทรียโสเหล่จนได้ความรู้จากการปฏิบัติ  เป้าหมาย คือ ทีมพี่เลี้ยงแต่ละหมู่บ้าน  ต้องรู้ด้วยตนเองหลัง AAR ว่าจะกลับไปทำอะไรต่อ
 • สรุป  ๑  ไปได้ดีมาก  ๑  ค่อนข้างก้าวหน้า  ๑  ก้าวหน้า  ๑  ถอยนิดตั้งหลักใหม่  Plot เป็นกราฟเบ้ไปทางดีมากกว่า
 • ตั้งใจทำต่อ  ชวนทีมพี่เลี้ยงที่เข้มแข็งไปหมู่บ้านที่ยังเตาะแตะ 
 • ความหวังเรืองรอง  สวยงามเสมอ
เขียน 26 Feb 2012 @ 22:11 () แก้ไข 28 Feb 2012 @ 19:17, ()


ความเห็น (6)

ทั้งคึกคัก หลากหลาย และเป็นระบบ
ทำเหมือนกับเป็น Field Note ให้ระบบออนไลน์อย่างนี้ช่วยเก็บรวบรวมไว้ อย่างนี้ก็ดีมากเลยนะครับ ช่วยเก็บประเด็นและจัดเค้าโครงหมวดหมู่ข้อมูลต่างๆไว้ก่อน ทำให้ไม่ค่อยหลุดหายและสามารถพึ่งตนเองได้กว้างขวางมากขึ้น ขอเชียร์และขอร่วมเป็นกำลังใจทีมทำงานเชิงพื้นที่ของคุณหมอครับ

เขียนเมื่อ 

ฮูลา ฮูลา เฮ่ เฮ่ ^____^

มาเชียร์ ๆ 

สาธุค่ะ


เขียนเมื่อ 

คุณหมอหลายสี ;)...

เขียนเมื่อ 

ขอบพระคุณทุกดอกไม้ที่ให้กำลังใจนะคะ

สวัสดีนะคะอาจารย์ วิรัตน์ คำศรีจันทร์

อันนี้หนูเขียนเป็นบันทึกช่วยจำ  ปนกันทั้งส่วนของข้อมูลและความนึกคิด  ความรู้สึก  อารมณ์

ข้อสังเกตอาจารย์เป็นประโยชน์มากค่ะ

คราวหน้าจะลองใหม่นะคะ  ใช้สีน้ำเงินแทนส่วนข้อมูล  ส่วนความคิดเห็นของตนเอง  ความรู้สึก  อารมณ์  ก็จะเป็นหลากสีไป

ขอบพระคุณแรงเชียร์มาก ๆ นะคะ

เขียนเมื่อ 

โหคุณ Tawandin  เห็นภาพ  และได้ยินเสียงกองเชียร์ชัดเจน

ขอบคุณมากค่ะ

เขียนเมื่อ 

อ่ะ ครูเงา มีแซว ๆ

ขอบคุณอย่างสูงค่ะ ครู Wasawat Deemarn