อนุทิน 104948 - วิรัตน์ คำศรีจันทร์

๑๙๔. ดูงานศิลปะที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า

หลังได้ร่วมฟังปาฐกถาอุทัย ดุลยเกษม ครั้งที่ ๑๐ เรื่อง กองทัพบกกับความมั่นคงแห่งชาติ โดย พล.ท.อักษรา เกิดผล รองเสนาธิการกองทัพบก ที่กรมวิทยาศาสตร์ทหาร กองทัพบกแล้ว วันอังคาร ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๕ นี้ ผมจะไปคุยแนวการทำงานในอนาคตของคนทำงานทางเวชนิทัศน์และสาขาเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย์ ของผู้ที่เพิ่งจบการศึกษาใหม่ ในสาขาเวชนิทัศน์ ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น วันนี้เลยถือโอกาสระหว่างรอเดินทางในเย็นวันพรุ่งนี้ ไปดูงานศิลปะที่หอศิลป์ถนนเจ้าฟ้า เชิงสะพานพระปิ่นเกล้า ได้ดูงานอย่างจุใจ เพราะมีงานแสดงทางศิลปะแบบหมุนเวียนถึง ๔ งานด้วยกัน ๑.งานแสดงผลงานเดี่ยวของจิตรกรหญิงสุดรัก อุทโยภาศ ในชุด Once ณ ช่วงเวลาหนึ่งในอดีต ๒. การแสดงผลงานเดี่ยวของจิตรกรเขียนภาพแนวศิลปะล้านนา ๓. การแสดงผลงานของโครงการศิลปะคนรุ่นใหม่ ทางด้านศิลปะ ๒ มิติ ประติมากรรม วรรณกรรม ศิลปะภาพยนต์ ศิลปะการถ่ายภาพ ๔. วจนพุทธปฏิมา : Talking Budha Image นอกจากนี้ก็ได้ดูงานที่จัดแสดงถาวรอยู่ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ หอศิลป์ ได้ดูงานของขรัวอินโข่ง ดูงานของศาสตราจารย์เฟื้อ หริพิทักษ์ ดูลายรดน้ำตู้พระธรรมวัดอนงคาราม ดูภาพเขียนพระบท ดูภาพจิตรกรรมฝีพระหัตถ์ ดูงานของพระสรลักษณ์ลิขิต งานของกรมพระยานริศรานุวัติวงศ์ ฯ ซึ่งนับแต่ได้มีโอกาสเข้ากรุงเทพฯ ๓๐-๔๐ ปี ก็ได้ดูมาแล้วมากกว่า ๑๐ รอบ แต่ยิ่งได้ดู ก็ยิ่งสามารถซาบซึ้งแง่มุมต่างๆได้ดีขึ้น อาณาบริเวณโดยรอบหอศิลป์ ถนน และทางเดินเพื่อเข้าถึง ยังเข้าถึงได้ยากและไม่สะดวกแก่คนทั่วไปด้วยประการทั้งปวงอยู่เหมือนเดิม ดูไม่มีความเป็นสง่าราศรีของประเทศชาติ ทั้งไม่เอื้อต่อการที่ชาวบ้านและครอบครัวคนทั่วไป จะได้มีโอกาสพัฒนารสนิยมชีวิตและความลึกซึ้งแยบคายโดยงานศิลปะและภูมิปัญญาของชาติในงานศิลปะบ้าง เพิ่งได้ทราบจากข้อมูลนำชมว่าหอศิลป์ถนนเจ้าฟ้านี้เพิ่งจะเปิดอย่างเป็นทางการเมื่อปี ๒๕๒๐ แสดงว่าผมได้เริ่มเข้ามาชมงานศิลปะ ณ ที่แห่งนี้ตั้งแต่ในปีแรกมาเลยทีเดียว

เขียน 26 Feb 2012 @ 22:08 () แก้ไข 27 Feb 2012 @ 07:51, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

โห...อาจารย์ขา ดูไปดูมา ๓๕ ปีเอง

ไม่มากค่ะไม่มาก ถ้าเทียบภาษิตฝรั่ง

ชีวิตยังไม่เริ่มต้นเลย...อิอิ

ไม่ใช่อายุจริงนี่นา

ที่ มข.ก็มีพิพิธภัณฑ์นะคะ ทางออกประตูสีฐาน

สวัสดียามดึกนะคะอาจารย์