อนุทิน 104943 - ภูสุภา

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้มาจากการที่เราไม่เคยล้ม แต่มาจากการลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งที่ล้มต่างหาก

เขียน 26 Feb 2012 @ 20:42 ()


ความเห็น (0)