อนุทิน 104943 - ภูสุภา

  ติดต่อ

Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.

เกียรติยศที่ยิ่งใหญ่ที่สุด ไม่ได้มาจากการที่เราไม่เคยล้ม แต่มาจากการลุกขึ้นยืนได้ทุกครั้งที่ล้มต่างหาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)