อนุทิน 104942 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

  ติดต่อ

สำนักเทศกิจได้เตรียมเปิดเว็บไซต์ช้างเร่ร่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาช้างเร่ร่อนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

  เขียน:  

ความเห็น (0)