อนุทิน 104942 - นายสามารถ เศรษฐวิทยา

สำนักเทศกิจได้เตรียมเปิดเว็บไซต์ช้างเร่ร่อนเพื่อให้ความช่วยเหลือและรับเรื่องร้องเรียนปัญหาช้างเร่ร่อนอีกทางหนึ่งด้วย สำหรับผู้ฝ่าฝืนจะมีบทลงโทษจำคุกไม่เกิน6เดือน และปรับไม่เกิน 10,000 บาท

เขียน 26 Feb 2012 @ 20:34 ()


ความเห็น (0)