อนุทิน 104877 - จารุวัจน์ شافعى

เมื่อวานไปประชุมที่ สพฐ.ยะลา 1 น่าประทับกับการวางโครงสร้างและการดำเนินงานที่มีการสร้างเป้าหมายและขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกันเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่ ตั้งแต่ทำงานการศึกษาในพื้นที่จำได้ว่าไปที่ สพฐ.ยะลา 1 สองครั้งเอง ครั้งแรกสัก 4 ปีที่แล้ว ไปเป็นวิทยากรอบรม ครั้งนี้ครั้งแรกที่ไปประชุมให้ความเห็นสำหรับหน่วยงานหลักหน่วยงานรากฐานสำคัญที่จะช่วยยกระดับคุณภาพการศึกษาในพื้นที่

เขียน 24 Feb 2012 @ 06:59 () แก้ไข 24 Feb 2012 @ 07:01, ()


ความเห็น (0)