อนุทิน 10487 - หยั่งราก ฝากใบ

สืบเนื่องมาจากการไปอ่านและคอมเมนท์ บันทึกของคุณ กมลวัลย์ เรื่อง มีกับไม่มี  จึงเกิดความคิดต่ออีกหลายหลาก....รับรองว่าควรอ่านมากค่ะ....^_^...

การไม่มีในสิ่งที่อยากมี........เป็นทุกข์

แต่การมีในสิ่งที่ไม่อยากมี....ทุกข์กว่า

เขียน 09 Jun 2008 @ 07:35 () แก้ไข 09 Jun 2008 @ 07:36, ()


ความเห็น (0)