อนุทิน #10487

สืบเนื่องมาจากการไปอ่านและคอมเมนท์ บันทึกของคุณ กมลวัลย์ เรื่อง มีกับไม่มี  จึงเกิดความคิดต่ออีกหลายหลาก....รับรองว่าควรอ่านมากค่ะ....^_^...

การไม่มีในสิ่งที่อยากมี........เป็นทุกข์

แต่การมีในสิ่งที่ไม่อยากมี....ทุกข์กว่า

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (0)