อนุทิน 104858 - จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

Workshop การพัฒนาศักยภาพกรรมการศูนย์พัฒนาการเมือง เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 16 จังหวัดภาคกลาง- โดยสถาบันพระปกเกล้า จัดกระบวนการเรียนรู้ช่วงเย็น ไฟกำลังติด ผู้เข้าร่วมกระบวนการกำลังสนุกกับการเชื่อมโยงความคิดผ่านคำถาม " What you see is what you get for Association of Southeast Asian Nation? " ไหลลื่นและมีความสุขดีจัง...เสียดายเวลามีจำกัด

พรุ่งนี้ทำกระบวนการเรียนรู้ต่อเนื่องครับ

เขียน 22 Feb 2012 @ 22:19 ()


ความเห็น (0)