อนุทิน 104849 - ปัณณ์ปาลี ศิริธุวานนท์

อนุทิน...กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (รับสมัคร 18-29 ก.พ.55)

       เป็นที่ยินดีเป็นอย่างยิ่งที่สตรีไทยในอำเภอปากเกร็ด ทยอยเข้ามารับสมัครทั้งที่ กศน.ตำบลและกศน.อำเภอ ตลอดจนมีโทรศัพท์เข้ามาสอบถามรายละเอียด และขอรับใบสมัคร 
        จาก 2 วันที่ผ่าน ทางกศน.อำเภอปากเกร็ดได้จัดเตรียมใบสมัคร กว่า 4,000 ใบ ก็มีผู้เข้ามาขอรับใบสมัครอยู่เรื่อยๆ และบางท่านขอไปเพียงตัวอย่างเพื่อจะนำไปถ่ายเอกสารแจกเพื่อนบ้านเองเลยทีเดียว
       น่าชื่นใจจริง...เราคงเห็นบทบาทความเคลื่อนไหวของสตรีไทยมากขึ้นแน่ในอนาคต
เขียน 22 Feb 2012 @ 17:42 ()


ความเห็น (0)