อนุทิน 104825 - Tawandin

Tawandin
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

บันทึกไว้ในเดือนกุมภา. 2555

ในขณะที่ไม่ได้อยู่ในพื้นที่...ฐานงานขององค์กร

นอกจากมีการปรับเรื่องเวลาบริการลดลงแล้ว

ข่าวดี ที่ใฝ่ฝัน ปรารถนาให้มีมานานคือ...

องค์กร...ส่วนกลางมีนโยบายปรับการบริหารแต่ละฐานงาน

โดยการส่งตัวแทนจากส่วนกลางมาร่วมเป็นคณะบริหารด้วย

ยกเลิกระบบเดิม ที่มี...ผู้จัดการหนึ่ง รองผู้จัดการสอง

พอใจตรงที่ เป็นการกระจายการมีส่วนร่วม โดยกว้างขวางขึ้น 

ข่าวดีที่สุดคือ ด้านการศึกษา

มีการบูรณาการโดยองค์รวมที่ครบวงจรยิ่งขึ้น... สาธุเขียน 21 Feb 2012 @ 23:48 ()


ความเห็น (0)