อนุทิน 104801 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

หน่วยงานของรัฐได้เผยแพร่ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้มากน้อยเพียงใดและได้สนับสนุนการเป็นชุมชนที่ยั่งยืนหรือไม่อย่างไร

เขียน 21 Feb 2012 @ 14:49 ()


ความเห็น (0)