อนุทิน 104799 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

ตัวบ่งชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมวัดได้อย่างไร สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย

เขียน 21 Feb 2012 @ 11:12 () แก้ไข 21 Feb 2012 @ 13:49, ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคะ อาจารย์

ขออนุญาต ลปรร.

จากประสบการณ์ ที่พอตรวจสอบวัดได้

คือจริยธรรมด้านวิชาการของนักศึกษาคะ

- pligarism ( copy past ไม่อ้างอิง)

- falsification ( make ข้อมูลขึ้นมา)