อนุทิน #104799

ตัวบ่งชี้วัดคุณธรรมจริยธรรมวัดได้อย่างไร สอดคล้องกับปรัชญาของคณะและมหาวิทยาลัย

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

เป็นคำถามที่น่าสนใจมากคะ อาจารย์

ขออนุญาต ลปรร.

จากประสบการณ์ ที่พอตรวจสอบวัดได้

คือจริยธรรมด้านวิชาการของนักศึกษาคะ

- pligarism ( copy past ไม่อ้างอิง)

- falsification ( make ข้อมูลขึ้นมา)