อนุทิน 104793 - ศรีกรม

-วันนี้มีการจัดกิจกรรมโครงการปฏิบัติธรรม ณ พิพิธภัณฑ์อัยการ ชั้น ๑๑ อาคารรัชดา โครงการนี้จะดำเนินการทุกเดือนล่ะ ๑ ครั้ง เริ่ม ๑๑.๓๐ น. - ๑๓.๐๐ น. กิจกรรมมี ถวายภัตตาหารเพล ,สวดพระปริตร,นั่งสมาธิ และแผ่เมตตา เป็นเสรน็จพิธี

  • เวลา ๐๙.๓๐ น. มีกิจกรรมเสวนาเรื่อง " อัยการ กับการเข้าสู่ประชาคมอาเชี่ยน " โดยถ่ายทอดสดผ่านอินเทอร์เนตออนไลน์ ไปยังสำนักงานอัยการภาค ๑ - ๙ และ สำนักงานอัยการจังหวัดที่อยู่ห่างไกล เช่น แม่ฮ่องสอน,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา,อุดรธานี,อุบลราชธานี และนครศรีธรรมราช รวม ๑๖ แห่ง
เขียน 21 Feb 2012 @ 08:36 ()


ความเห็น (0)