อนุทิน 104782 - สุกัญญา สาลีผล

ความคาดเดาได้ของตัวเลข

การคูณเลขใดๆ ก็ตามที่เลขข้างหน้าเป็น 1 ตามด้วย 0 ให้ดูเลข 0 ที่ตามหลังว่ามีกี่ตัว แล้วแทนลงไปด้านหลังของเลขที่นำมาคูณ เช่น

  • 2 x 10 = 20
  • 3 x 100 = 300
  • 4 x 1,000 = 4,000

ถ้าหลักหน่วยของเลขจำนวนใดก็ตามสามารถหารด้วย 2 ได้ลงตัว แสดงว่าเลขจำนวนนั้น (ไม่ว่าจะยาวแค่ไหนก็ตาม) เป็นเลขคู่ และเลขจำนวนนั้นสามารถหารด้วย 2 ได้โดยไม่เหลือเศษ

เลขจำนวนเท่าใดก็ตามลงท้ายด้วย 5 หรือ 0 แสดงว่าเลขนั้นหาร 5 ได้ลงตัว

เลขคี่สองตัวบวกกันจะได้ผลลัพธ์เป็นเลขคู่เสมอ

 

                                                 

เขียน 20 Feb 2012 @ 17:32 () แก้ไข 20 Feb 2012 @ 17:32, ()


ความเห็น (0)