อนุทิน 104781 - สุกัญญา สาลีผล

การใช้อัตราส่วนเพื่อทำความเข้าใจกับตัวเลขจำนวนมากๆ

การคิดเป็นอัตราส่วนจะมีประโยชน์เมื่อเราอยากทราบว่าถ้ามีจำนวนมากจะเป็นเช่นไร ถ้าจำนวนประชากรของประเทศมีประมาณ 40 ล้านคน และมีการใช้เงินเพื่อโครงการทางสุขภาพ 85 พันล้าน เราสามารถใช้อัตราส่วนเพื่อคำนวณว่าจะใช้เงินต่อประชากรหนึ่งคนเท่าไร

40 ล้าน : 85 พันล้าน

เมื่อตัดทอนตัวเลขลงเท่าๆ กันจะได้เป็น

40 : 85,000 = 4 : 8,500 = 1 : 2,125

ดังนั้นโดยเฉลี่ยมีการใช้เงิน  2,125  ต่อประชากรหนึ่งคน

                                            

                                                          

 

เขียน 20 Feb 2012 @ 17:28 ()


ความเห็น (0)