อนุทิน 104774 - kmsabai

kmsabai
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ให้คำปรึกษาแบบวิถีพุทธ

ตั้งแต่เริ่มภาวนามา  เมื่อพบคนไข้ที่มีความทุกข์  ทั้งกายใจ  ก็จะเริ่มที่การฟังเขาอย่างลึกซึ้งให้เขาได้พูด และถามเพิ่มเติม  ถึงปัจจัยต่างๆที่ซ่อนอยู่อันเป็นสาดหตุแห่งความทุกข์

ถ้าในมุมจิตเวช  คือความเครียด การไม่สามารถปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลง สิ่งที่มากระทบ  ก็ให้ยาและให้กำลังใจ คำแนะนำ

แต่สำหรับแพทย์ที่เป็นนักภาวนา  บางครั้งเราก็ไม่มีทางเลือกอื่นๆ สิ่งที่ดีที่สุดคือการเอาวิถีแห่งพุทธเข้ามาร่วมดูแลด้วย

เขียน 20 Feb 2012 @ 14:33 () แก้ไข 20 Feb 2012 @ 15:13, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

เพราะมุมมองแห่งวิถีพุทธกับความทุกข์นั้นเป็นเรื่องราวที่เีรียบง่ายมาก ไม่สลับซับซ้อนใดๆเลย

เพราะชีวิตนั้นคือขันธ์ 5 กายใจ รูปนาม

ขันธ์ 5 นี้เป็นทุกข์ ไม่เที่ยง และที่สำคัญคืือ มันเป็นอนัตตา*** ไม่ใช่เรา ของเรา บังคับไม่ได้

สาเหตุของความทุกข์ทั้งมวลคือ ความไ่ม่มีพุทธปัญญาที่เพียงพอ จึงไม่รู้ (โมหะ มานะ ) เห็นผิดไปส่วนมาก

และที่สำคัญความทุกข์ที่ปรากฏอยู่ปัจจุบันนั้น มันคือผลแห่งอดีตของเราทุกข์ๆคน กรรมอดีต --> ให้ผลปัจจุบัน

หลักการแก้ทุกข์ตามวิถีพุทธนั้นก็ไม่ยากนัก เข้าใจได้

อันดับเเรกต้องมีศรัทธาแห่งพุทธ คือนับถือ ศรัทธาในพระพุทธ พระธรรม พระอริยสงฆ์

ต่อมาคือเข้าใจธรรมชาติที่แท้จริง หรือสัจธรรม คือ ชีวติเรานี้คือ กายใจ คือรูปและนาม หรือขันธ์ 5

และยอมรับว่า เรานั้นวนเวียนไปมาทุกๆภพภูมิ มานานแสนนาน ดังนั้นกรรมติดตัวเราต้องมีแน่นอน จึงได้ผลดังนี้

ดังที่ท่านสามเณรี วิมาลา ท่านกล่าวสอนผมจนขึ้นใจ.."อยากรู้อดีตให้ดูปัจจุบัน" อยากรู้อนาคตก็ให้ดูปัจจุบันเช่นกัน

เขียนเมื่อ 

ดังนั้นหลักการที่เชื่อว่าทุกคนคงเชื่อ คือหลักการแห่งการตายเกิด และหลักกกรรม

ด้วยหลักแห่งนี้ วันนี้พบคนไข้ MDD

ข้อมูลพื้นฐานคือ

- หญิง 50 ปี สมรส ทำไร

- ท่านทุกข์ตั้งแต่15 ปีมาแล้ว

-ประวัติ MDD มา 2 ปี ขาดยาด้วย

- วันนี้หลานพามา พบว่าท่านก็ทุกข์ คิดมาก ไม่กินข้าว เครียด นอนไม่หลับ

สาเหตุคือลูกสาวกัลลูกเขย ทะเลาะกันเกือบทุกวัน เเล้วมาหาตน ตีกันบ่อย

เริ่มด้วยการถามและฟัง อาจจะยากหน่อยเพราะต้องผ่านล่าม

แต่ที่ได้มาอีกอย่างคือ ยายบอกว่า ยายทกข์ที่สุดแล้วในหมู่บ้านนี้

กระบวนการวันนี้คือ

- รับฟังอย่างตั้งใจ สนใจ

- พาคุณยายกล่าวขอขมากรรมและกรวดน้ำ

-เอารูปพระพุทธรูปให้ 1 ใบ

- แนะนำกราบพระสวดมนก่อนนอน แนะนำเรื่องนั่งสมาธิวันละ5 นาที แนะนำอโหสิกรรม

- ให้พิจารณาชีวิตว่าอะไรอย่างไร

คุณยายดูมีแแววตาที่ดีขึ้น

จะตามดูครับ วันนี้เป็นการพบกันครั้งแรก เป้าหมายน่าจะเป็น1-2 ปี ที่ยายน่าจะค่อยๆหายทุกข์