อนุทิน #104741

ยามทะเลาะกันผู้เงียบก่อนคือผู้ที่ได้รับการอบรมสั่งสอนที่ดี !!!

เขียน:
แก้ไข:

ความเห็น (1)

ผู้เงียบก่อนใช่จะจำนนต่อเหตุผลเสมอไป