อนุทิน 104733 - Dr. Prapaporn Manorath

16-17 กพ55ที่ผ่านมาเข้าร่วมประชุม International conference ที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นจัด ได้นำเสนอผลงานวิจัยและเข้าร่วมฟังการนำเสนอของนักวิชาการท่านอื่นๆด้วย ดีมากเลยที่ได้เจอหลายๆท่าน พี่ชายผศ.ดร.จีรศักดิ์ เจริญพันธุ์ รองคณบดีจากม.มหาสารคามคว้ารางวัลการนำเสนอประเภทบรรยายภาคภาษาไทย ผลงานท่านยอดเยี่ยมจริงๆ เป็นเรื่องการขับเคลื่อนชุมชนต้นแบบปลอดเหล้าโดยความร่วมมือของชุมชน ท่านทำมาสามปี อ.พิศิษฐ์และอ.นภดล วิทยาลัยพยาบาลอุตรดิตถ์ ก็คว้ารางวัลประเภทโปสเตอร์ในงานนี้ด้วย 1ในสามรางวัลใน85โปสเตอร์ก็ไม่ธรรมดานะคะ ว่าที่ดร.ปภาดา ป.เอกแห่งมหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์ ก็นำเสนองานวิจัยศักยภาพของชุมชนกับการจัดการสิ่งแวดล้อมสร้างสรรค์ ก็เกือบได้รางวัลเช่นกัน งานวิจัยน่าสนใจมากที่เดียวบรรยากาศงานก็ดีมากค่ะอบอวลด้วยกลิ่นไอของอิสานและการเตรียมการเข้าสู่สมาคมอาเซียน

      การเสวนาได้ประเด็นว่าไทยเราควรต้องเตรียมตัวเข้าสู่อาเซียนอย่างมีกลยุทธ์หากปล่อยตามยถากรรมโดยไม่ช่วงชิงโอกาสทอง ก็จะย่ำแย่จากการล้าหลังและรับมือกับการเปิดเสรีแห่งอาเซียนไม่ได้ โดยชุมชนท้องถิ่นจะต้องตื่นตัว ผู้นำจะต้องชี้ให้ชุมชนท้องถิ่นเห็นผลกระทบที่รุนแรงของการเปิดประเทศเสรี เพื่อให้เกิดการตื่นตระหนกกลัวแล้วมองหาทางออก แล้วจึงชี้ทางออกซึ่งเป็นโอกาสทองให้ชุมชนท้องถิ่น นับได้ว่าเป็นกลยุทธ์ที่น่าจะสามารถกระตุ้นคนไทยให้ตื่นตัวเตรียมรับกับโอกาสดีแห่งการเปิดการค้าเสรีอาเซียนได้ หากไม่ใช้กลยุทธ์บอกเล่าเก้าสิบกันแบบนี้  พูดไปเรื่อยๆ คนไทยจะเฉยๆแล้วก็สบายๆอะไรก็ได้  แล้วก็จะกลายเป็นเสียดายเมื่อโอกาสผ่านไปเสียแล้ว เหลือเพียงผลกระทบทางลบที่เกิดจากการไม่ตื่นตัว เช่น การค้าระดับท้องถิ่นจะปิดตัวลง อาชีพหลายอย่างจะถูกต่างชาติชิงครองตลาด เราจะเป็นแค่ทางผ่านจริงๆ

    ท่านายกเทศมนตรีเมืองขอนแก่นผู้ทำให้ถนนข้าวเหนียวของขอนแก่นลือชื่อไปถึงต่างประเทศกล่าวในตอนท้ายของการเสวนาให้ข้อคิดว่า "การประชุมนี้ได้ชื่อว่าชุมชน ท้องถิ่นรากฐานของการพัฒนา.....หากจะให้ดีแล้วคราวหน้าขอให้อปท.ได้มาเข้าเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมบ้าง"....ก็จริงแท้ทีเดียว  เราชาวนักการศึกษา และนักปฏิบัติวิชาการวิชาชีพหลากหลายเข้าประชุม  แต่ขาดซึ่งเจ้าของเรื่อง  หรือแกนนำหลักชุมชนเข้ามาร่วมฟัง  ทั้งที่ชุมชนท้องถิ่นจะก้าวทันอาเซียนได้นั้นต้องอาศัยพลังพวกเขา  แค่นักวิชาการอย่างเรายังไม่เพียงพอหรอก  คราวหน้าประชุมปีหน้าคงคึกคักแน่นอน ...คงมีเรื่องราวดีๆมาฝากกันในการประชุมอีกเยอะ

     ปีนี้มีไปสัมมนากันที่สะหวันะเขตด้วยแต่ไม่ได้ไปหรอก กลับก่อน เสียดายเหมือนกัน

ท่านที่ชอบเวทีแบบนี้เชขิญชวนไว้ลวงหน้าเลยนะคะ  นี่เพียงการเล่าเสี้ยวเดียวเท่านั้น เรายังได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับท่านผู้รู้หลายสาขาตามความสนใจไม่ว่าจะประเด็นสิ่งแวดล้อมหรือสุขภาพและอื่นๆ แต่ละห้องนำเสนอเน้นการนำเสนอกัลยาณมิตรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้ได้แนวคิดแนวปฏิบัติไปใช้กันเป็นหลัก  ขอชื่นชมค่ะ  เวทีหน้าถัดไปเป็นของมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะ ส่งบทความประมาณมิถุนายน  ประชุมช่วง9-10กันยายนค่ะ เห็นท่านผศ.ดร.จีรศักดิ์แจ้งว่า บทความหากได้รับการนำเสนอจะได้ลงวารสารด้วยเลย ติดตามข่าวทางnetกันต่อไปนะคะ

    

เขียน 18 Feb 2012 @ 17:39 ()


ความเห็น (0)