อนุทิน #104695

MongoDB ทำงานช้ากว่า Redis แต่น่าจะเป็นเพราะว่าตั้งค่า indexes ไม่ครบถ้วนกับ queries ที่ใช้งาน

เขียน:

ความเห็น (0)