อนุทิน 104695 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

MongoDB ทำงานช้ากว่า Redis แต่น่าจะเป็นเพราะว่าตั้งค่า indexes ไม่ครบถ้วนกับ queries ที่ใช้งาน

เขียน 17 Feb 2012 @ 11:23 ()


ความเห็น (0)