อนุทิน 104691 - Wasawat Deemarn

| อนุทิน ... ๒๓๒๗ |

เมื่อคืน (๑๖ ก.พ.๕๕) นั่งเตรียม The Last Lecture และปรับข้อสอบกลาง เพื่อเตรียมนำไปไลโซฯ ข้อสอบวันนี้ นั่งหน้าจอไป สัปหงกไป

วันนี้ตื่นเช้า เหมือนร่างกายและจิตใจรู้ตัวรู้ตนว่า มีภารกิจรอคอยอยู่

นั่งฟังเพลง "กำลังใจจากแดนไกล" ยิ่งฟังยิ่งเพราะจริง ๆ เหมาะสำหรับเด็ก ๆ มหาิวิทยาลัยที่กำลังรอคอยวันได้ใส่ชุดครุย สำหรับ "ความสำเร็จ" ที่พวกเขารอกัน

แต่ก็อยู่ที่ัตัวเองว่า จะสู้ให้ได้ ไปให้ถึง หรือไ่ม่เท่านั้นเอง

บางคนที่พบยังเหลาะแหละ ๆ อยู่เลย ใจมุ่งหาแต่ "ความ (มัก) ง่าย" มากกว่า "ความยาก (ลำบาก)" เมื่อเติบโตขึ้นไปในการทำงาน คงจะหนักทีเดียว

ไม่รู้จักทุกข์ แล้วจะรู้จักสุขได้อย่างไร

ไม่รู้จักลำบาก แล้วจะรู้จักสบายได้อย่างไร

เขียน 17 Feb 2012 @ 08:53 ()


ความเห็น (0)