อนุทิน #104688

แท้จริงไม่มีใครเหยียบย่ำศักดิ์ศรีของใครได้ด้วยคำพูดนอกจากการกระทำของตนเอง

                                  ธรรมทิพย์
เขียน:

ความเห็น (0)