อนุทิน 104687 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา วันที่๑๕เวลาบ่ายโมง ผอ.วสันต์ มรกตเกียว ได้นัดประชุมบุคลากรทางการศึกษา พร้อมกับกรรมการสถานศึกษา สาระคือการพิจารณารายละเอียดของงานวันวิชาการและพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัยวันที่๒๓ -๒๔ กุมภาพันธ์๒๕๕๕

 โดยวันแรกจะเป็นกิจกรรมทางวิชาการที่โรงเรียนและสถานศึกษาอื่นๆที่เข้าร่วมได้แสดงผลงานส่วนวันที่สองเป็นพิธีเปิดป้ายโรงเรียนอุบลราชธานีศรีวนาลัย และกิจกรรมทอดผ้าป่า ได้ลำดับงานตั้งแต่ผู้รับผิดชอบ ค่าใช้จ่าย และอื่นๆที่ละประเด็นจนครบ อันนี้เป็นการเตรียมงานคือการวางแผน(Plan) ซึ่งบางงานก็ได้เริ่มทำไปบ้างแล้ว(Do) หลังจากนั้นก็จะได้นำมาสรุป(chec)เพื่อนำไปสู่การพัฒนา(Action) ต่อไป อย่างไรก็ตามงานจะสำเร็จลงได้ก็ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งชุมชน บุคลากรทางการศึกษา พ่อแม่ผู้ปกครอง และนักเรียนนี้คือทุนทางสังคมของการศึกษาไทย. 
เขียน 17 Feb 2012 @ 06:29 () แก้ไข 17 Feb 2012 @ 16:25, ()


ความเห็น (0)