อนุทิน 104670 - ผศ. สุพิมล ศรศักดา

วันที่๑๖ กุมภาพันธ์๒๕๕๕ มหาจุฬาฯอุบลราชธานีได้จัดการประชุมสัมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานประกันคุณภาพการศึกษา นำโดยท่านพระมหาสุทัศน์ ติสรวาที ผอ.กองวิชาการและคณะประกอบด้วย รศ.สมบูรณ์ บุญฤทธิ์,ผศ.ดร.สุพรต บุญอ่อน, นายบุญหนา จิมานัง, นางไฉไลฤดี ยุวนะศิริ, และนางสาวฐาณิชญาณ์ มัควัลย์ ภาคเช้าพิธีเปิดโดยรองอธิการบดีท่านพระครูสารกิจโกศล จากนั้นเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับระบบการประกันคุณภาพการศึกษา ตามคู่มือการประกันของมหาวิทยาลัย ทั้งหมด๙ องค์ประกอบ ๔๒ ตัวบ่งชี้ ภาคบ่ายเป็นการเสนวนาเพื่อความเข้าใจในแต่ละตัวบ่งชี้แบบตัวต่อตัวเพื่อนำไปสู่การเขียนรายงาน ซึ่งเรื่องคุณภาพนั้นทุกหน่วยงาน ที่เป็นหน่วยผลิตจะต้องใส่ใจและคำนึงอยู่ตลอดเวลา เมื่อทำให้ได้คุณภาพแล้ว พร้อมกันนี้จะต้องรักษาคุณภาพนั้นให้ได้มาตรฐานตลอดไป หน่วยงานทางการศึกษาไม่ว่ารัฐหรือสงฆ์จะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกัน อย่างน้อยเราต้องเตรียมตัวเมื่อเปิดรั้วกั้นเข้าสู่กันของอาเซียน.

เขียน 16 Feb 2012 @ 10:53 () แก้ไข 17 Feb 2012 @ 06:15, ()


ความเห็น (0)