อนุทิน 104661 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็ยังมีคำตอบ หรือถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็รู้ว่าอย่างไรก็ตามปัญหานั้นเป็นเหตุเป็นผล (logical) แน่นอน ไม่เหมือนกับปัญหาเรื่องคน โอกาสที่เป็นเหตุเป็นผลกับไม่เป็นเหตุเป็นผลมีเท่ากัน

สรุปว่า management ยากกว่า science

เขียน 16 Feb 2012 @ 09:53 ()


ความเห็น (0)