อนุทิน 104661 - ดร. ธวัชชัย ปิยะวัฒน์

  ติดต่อ

ปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ จะยากเย็นแสนเข็ญอย่างไรก็ยังมีคำตอบ หรือถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ก็รู้ว่าอย่างไรก็ตามปัญหานั้นเป็นเหตุเป็นผล (logical) แน่นอน ไม่เหมือนกับปัญหาเรื่องคน โอกาสที่เป็นเหตุเป็นผลกับไม่เป็นเหตุเป็นผลมีเท่ากัน

สรุปว่า management ยากกว่า science

  เขียน:  

ความเห็น (0)