อนุทิน 104632 - ดร. จันทวรรณ ปิยะวัฒน์

เที่ยงนี้ได้ส่ง Mailing list ถึงภาคี สสส. จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อแนะนำ GotoKnow ให้เป็นเครื่องมือการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ ชุมชน และประชาชน

เขียน 15 Feb 2012 @ 14:10 ()


ความเห็น (0)