อนุทิน #104632

เที่ยงนี้ได้ส่ง Mailing list ถึงภาคี สสส. จำนวนกว่า 1,000 คน เพื่อแนะนำ GotoKnow ให้เป็นเครื่องมือการสร้างเครือข่ายวิชาชีพ ชุมชน และประชาชน

เขียน:

ความเห็น (0)