อนุทิน 104624 - เทียนน้อย

นั่งอ่านข้อเขียนของลูกๆ...ทบทวนตัวเองจากกิจกรรมที่ผ่านมา...เด็กๆคงแปลกใจว่าทำไมต้องให้เขียนบันทึกส่ง...ทำไมครูต้องเปิดนู่นเปิดนี่ให้ดู...จำเป็นและสำคัญสักกี่มากน้อย...น่าสนใจหรือเปล่า...ทุกครั้งที่ทำกิจกรรมฉันมักจะมองไปที่กระบวนการเพื่อพัฒนาลูกศิษย์ของฉัน...เพื่อให้บรรลุไปถึงเป้าหมาย...ครั้งนี้ก็อีกเช่นกัน...กิจกรรมขัดเกลาทางสังคมผ่านสื่อ...คนค้นคน ตอน "คนเล็กเคลื่อนที่โลก" สื่อกิจกรรมของรุ่นพี่ สื่อกิจกรรมของค่ายชนเผ่าที่เคยทำ...สื่อภาพยนต์หนึ่งใจเดียวกัน หรือ ครูบ้านนอก...ทิ้งด้วยการสงบนิ่ง และตั้งคำถามให้คิดที่ต้องตอบตัวเอง....นั่งอ่านบันทึกวันนี้...ส่วนหนึ่งคือการถอดบทเรียนของเด็กๆ...แต่อีกส่วนหนึ่งคือการเติมพลังกายใจให้ฉัน..ได้รู้เพิ่มขึ้นว่าเด็กๆหลายคน...มีทักษะการสังเกตและคิดสรุปความใหเหตุผลได้ดีมาก...:) สะท้อนแนวคิดของตนเองได้ดี...:) ยายยิ้มบอกว่า...ค่อยๆทำไป...:)

เขียน 14 Feb 2012 @ 23:41 ()


ความเห็น (0)