อนุทิน 104589 - พระอาจารย์มหาธัญญะ

  ติดต่อ

สำหรับนักศึกษาพระอภิธรรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาพระอภิธรรม บล็อกนี้สำหรับผู้เคยศึกษาพระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท และคัมภีร์ ธัมมสังคณีมาแล้ว จึงจะศึกษาในคัมภีร์ธาตุกถาได้อย่างไม่ลำบาก

  เขียน:  

ความเห็น (0)