อนุทิน 104589 - พระอาจารย์มหาธัญญะ

สำหรับนักศึกษาพระอภิธรรมและบุคคลทั่วไปที่สนใจจะศึกษาพระอภิธรรม บล็อกนี้สำหรับผู้เคยศึกษาพระอภิธรรม ๙ ปริจเฉท และคัมภีร์ ธัมมสังคณีมาแล้ว จึงจะศึกษาในคัมภีร์ธาตุกถาได้อย่างไม่ลำบาก

เขียน 13 Feb 2012 @ 18:06 ()


ความเห็น (0)