อนุทิน 104582 - ครูอรุณี

NEW   WORK...! for you..my students...งานล่าสุด

1. ให้นักเรียนจับคู่  search  หางานที่เป็นเอกสารเกี่ยวกับการประชาสัมพันธ์โรงเรียนหรือสถานที่ มาเป็นต้นแบบในการทำชิ้นงาน  1 ชิ้น

2.  ให้นักเรียนดูแบบจากเอกสารตัวอย่างในข้อที่ 1 ที่นักเรียนหามาได้  แล้วทำเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนของตัวเอง  1 ชิ้นงานเพิ่อส่งครู  (เป็นเอกสารประชาสัมพันธ์โรงเรียนที่เนื้อหาเป็นภาษาอังกฤษ)

3.  นักเรียนออกแบบ  การใช้คำพูด และเก็บรายละเอียดการทำแผ่นประชาสัมพันธ์ลงใน คอมพิวเตอร์ เมื่อเรียบร้อยนักเรียนส่งผลงานครูทาง e-mail

4.  เมื่อนักเรียนออกแบบประชาสัมพันธ์เรียบร้อย ให้นักเรียน print  ออกมาเป็น paper เพื่อส่งครู

5. กำหนดให้นักเรียนทำงานและส่งชิ้นงานภายในวันที่  22  กุมภาพันธ์  2555

หมายเหตุ  ในแต่ละชั่วโมงที่เรียน ให้นักเรียนส่งความคืบหน้าของการทำงานให้ครูทุกครั้ง โดยส่งรายงานผ่านทาง  e-mail..

เขียน 13 Feb 2012 @ 14:14 ()


ความเห็น (0)