อนุทิน #104514

เมื่อวานทบทวนคนไข้ ตามคนไข้ ทำงาน บันทึกข้อมูลปัญหาระบบ

ต้องสัมพันธ์กับผู้คนมากมาย สติปัญญาต้องทัน และอนัตตาไว้ในใจตลอด

คือทำด้วยใจที่ว่างและวาง ไม่พยามแทรกอัตตาตัวตนเราเข้าไป

แม้ยากก็ต้องฝึก งานที่ว่างจากอัตตา จะไม่ก่อทุกข์ในอนาคต

เขียน:

ความเห็น (0)