อนุทิน 104486 - prechanaree

การเป็นผู้นำหรือหัวหน้านั้นจะว่าง่ายก็คงจะไม่ใช่  จะว่ายากก็คงไม่จริงทั้งหมด  อันที่จริงเราเพียงแค่มีความยุติธรรมเท่านั้น  ทุกอย่างก็ง่ายไปหมด  จะตัดสินปัญหาใดๆ หากใช้ความยุติธรรมเป็นหลักแล้ว  ต่อให้ตัดสินอีกกี่รอบก็ยังถูกต้องเสมอ  หากแต่หัวหน้าคนไหนใช้อคติเข้าข้างลูกน้องหรือคนของตัวเอง  แม้เพียงใครพูดเรื่องนั้นเพียงสักนิด  ก็ดูจะเดือดร้อน  และรู้สึกไม่พอใจทุกๆ ครั้งที่ใครเอาไปพูดต่อ  ความลำเอียงทำให้หัวหน้าต้องเสียความเป็นผู้นำ  เพราะแม้ว่าลูกน้องจะทำผิด  ก็ยังคงให้ท้ายและแก้ตัวให้เสมอ  อ้างว่ากลัวลูกน้องจะหนีลาออกหมด  กลัวจะโดนนินทาหลบหลัง  คิดว่าบอกไปเขาก็ไม่ทำหรอก  พ่อแม่เขาพูดยังไม่เชื่อ  เราเป็นใครแค่เป็นหัวหน้า  ถ้าหากหน่วยงานใด  มีหัวหน้าเช่นนี้  เป็นหัวหน้าที่กลัวลูกน้องจะเกลียด  ไม่กล้าว่ากล้าตักเตือนหรือลงโทษทั้งๆ ที่ลูกน้องหรือผู้ใต้บังคับบัญชาทำผิด  หน่วยงานนั้นคงเละ  หาความเป็นระเบียบไม่ได้  เมื่อหน่วยงานหนึ่งแย่  ก็พลอยทำให้หน่วยงานอื่นรวนไปด้วย  แล้วองค์กรจะอยู่ได้อย่างไร

เขียน 09 Feb 2012 @ 01:52 ()


ความเห็น (0)