อนุทิน 10448 - [email protected]

วันเสาร์ที่ 31 พฤษภาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีกิจกรรมของวงการ การศึกษาสองสถาบันของนิสิตในระดับปริญญาเอก สาขาการบริหารและการจัดการการกีฬา ระหว่างมหาวิทยาลัยบูรพาและมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกันจัดกิจกรรมนิสิตสัมพันธ์โดยมีกิจกรรมกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนิสิต ณ บริษัทศิลาสากล จังหวัดสระบุรี ซึ่งเจ้าของสถานที่โดยท่าน ดร.ประสาน ยุวนนท์ ได้ให้ความเอื้อเฟื้อ ทั้งสนามฟุตบอล ที่พัก และอาหารการกิน รวมทั้งคาราโอเกะให้แสดงฝีปากกันอย่างทั่วถึง ต้องขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้อีกครั้ง โดยเฉพาะอาจารย์ ดร.ปรางทิพย์ ยุวนนท์ ที่คอยดูแลเอาใจพวกเรานิสิตทั้งสองสถาบัน สำหรับผลการแข่งขันฟุตบอล ผลคือ เสมอกัน 5 : 5 แต่เรื่องการร้องเพลงน่าจะเป็นฝ่ายของนิสิต ม.เกษตร ที่น่าจะมีผลงานที่ดีกว่า (เล็กน้อย) สำหรับกิจกรรมดังกล่าวก็เป็นกิจกรรมที่ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี เพื่อสร้างความสัมพันธ์เครือข่ายทางด้านวิชาการ และทางด้านงานประจำ ซึ่งจะเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ในการทำงานทางด้านการกีฬาของประเทศซึ่งนิสิตแต่ละท่านของทั้งสองสถาบันก็เป็นผู้ที่มีบทบาททางการบริหารจัดการการกีฬา ของประเทศและสถาบันการศึกษา รวมทั้งหน่วยงานเอกชน มากมาย ทุกคนจึงเป็นความหวังในการนำวิชาความรู้ที่ได้ร่ำเรียนและขัดเกลาวิธีคิดไปใช้ประโยชน์อย่างแท้จริงและยั่งยืนต่อไป

เขียน 08 Jun 2008 @ 23:05 ()


ความเห็น (0)