อนุทิน 104454 - รีไซเคิลแมน

  ติดต่อ

ความเปลี่ยนแปลงจากการกลับเข้าสู่โหมดของการศึกษา

ทำให้เราได้รู้ ได้คิด ได้อะไรลึกซึ้งขึ้นอีกมากมาย

ทำให้เราใจเย็นขึ้น พิจารณาใคร่ครวญและไตร่ตรองมากขึ้น

ที่สำคัญคือทำให้เราเข้าใจและค้นพบรากเหง้าที่แท้จริงในชีวิตของเรา..

นั่นคือ การอยู่กับปัจจุบันอย่างมีสติและมีปัญญา

การศึกษาช่วยพัฒนาตัวเราเองได้ดีจริงๆ

  เขียน:  

ความเห็น (0)